Jak bezpiecznie przeprowadzić prace kruszenia betonu?

Czym jest kruszarka i jak działa?

Kruszarka to urządzenie, które pozwala na mechaniczne rozdrabnianie materiału. Jest ona wyposażona w jeden lub większą ilość obracających się walców wykonanych ze stali o wysokiej wytrzymałości na obciążenia – przede wszystkim ścieranie, udary i nacisk. Mają one odpowiednio wyprofilowaną powierzchnię, która pozwala na rozbijanie dostających się w szczelinę między nimi materiałów, powodując ich pękanie na mniejsze fragmenty. W urządzeniach tego typu zwykle instaluje się specjalne sita pozwalające na podział otrzymywanego kruszywa według rozmiarów. Do napędu kruszarek wykorzystywane są na ogół silniki wysokoprężne o wysokiej mocy, w instalacjach stacjonarnych używa się również silników elektrycznych. Sprzęt mobilny będzie jednak w wielu zastosowaniach lepszy, ponieważ może zostać ustawiony bezpośrednio w miejscu pozyskiwania betonu.

Co daje użycie kruszarki?

Rozkruszenie betonu pozwala na przekształcenie go w użyteczny surowiec, a także na zmniejszenie wielkości pozyskanych elementów, co w znacznym stopniu redukuje koszty ich transportu. Okaże się to szczególne przydatne przy wyburzeniach konstrukcji żelbetowych, ponieważ powstające wówczas fragmenty mają na tyle nieregularne kształty, że ich przewożenia oznacza duże marnotrawstwo dostępnej powierzchni ładunkowej, a przez to spore wydatki na paliwo, gdyż bez rozdrobnienia liczba koniecznych przejazdów będzie dużo większa.