Jak bezpiecznie przeprowadzić prace kruszenia betonu?

Demontaż obiektów wykonanych z betonu, w tym nawierzchni, ścian nośnych i stropów czy rozmaitych konstrukcji np. podstaw różnych instalacji, mocowań dla zbiorników lub masztów oznacza powstanie znacznej ilości pozostałości, które muszą zostać odpowiednio zagospodarowane. Ponieważ beton składa się z mieszaniny cementu stanowiącego spoiwo oraz naturalnego kruszywa o frakcji uzależnionej od przeznaczenia danego elementu, dobrą opcją będzie poddanie go recyklingowi i ponowne wykorzystanie np. jako materiału do ulepszania podłoża bądź utwardzania nawierzchni, a także produkcji mieszanek o mniejszej wytrzymałości. W tym celu niezbędne jednak okaże się skorzystanie z pomocy firmy wykonującej usługi kruszarką. Przekonajmy się, jak działa takie urządzenie i sprawdźmy, dlaczego warto się na nie zdecydować.

 

Czym jest kruszarka i jak działa?

Kruszarka to urządzenie, które pozwala na mechaniczne rozdrabnianie materiału. Jest ona wyposażona w jeden lub większą ilość obracających się walców wykonanych ze stali o wysokiej wytrzymałości na obciążenia – przede wszystkim ścieranie, udary i nacisk. Mają one odpowiednio wyprofilowaną powierzchnię, która pozwala na rozbijanie dostających się w szczelinę między nimi materiałów, powodując ich pękanie na mniejsze fragmenty. W urządzeniach tego typu zwykle instaluje się specjalne sita pozwalające na podział otrzymywanego kruszywa według rozmiarów. Do napędu kruszarek wykorzystywane są na ogół silniki wysokoprężne o wysokiej mocy, w instalacjach stacjonarnych używa się również silników elektrycznych. Sprzęt mobilny będzie jednak w wielu zastosowaniach lepszy, ponieważ może zostać ustawiony bezpośrednio w miejscu pozyskiwania betonu.

 

Co daje użycie kruszarki?

Rozkruszenie betonu pozwala na przekształcenie go w użyteczny surowiec, a także na zmniejszenie wielkości pozyskanych elementów, co w znacznym stopniu redukuje koszty ich transportu. Okaże się to szczególne przydatne przy wyburzeniach konstrukcji żelbetowych, ponieważ powstające wówczas fragmenty mają na tyle nieregularne kształty, że ich przewożenia oznacza duże marnotrawstwo dostępnej powierzchni ładunkowej, a przez to spore wydatki na paliwo, gdyż bez rozdrobnienia liczba koniecznych przejazdów będzie dużo większa.