Rozbiórka budynków - Końskie

Rozbiórka budynkuWielu inwestorów kupuje działki, na których stoją stare, często podniszczone budynki. Niejednokrotnie nie nadają się one ani do użytku, ani do remontu. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem, dającym możliwość wykorzystania gruntu pod inwestycje, jest rozbiórka budynków znajdujących się na posesji. Zanim jednak do tego dojdzie, warto wiedzieć o tym, że nie zawsze rozbiórka wymaga pozwolenia. W niektórych przypadkach wystarczy samo jej zgłoszenie. W tym miejscu P.H.U Dróżdż chcemy podpowiedzieć, jak odróżnić od siebie rodzaje budynków, wymagających jedynie zgłoszenia, od tych potrzebujących pozwolenia. Dzięki nam dowiesz się także i jakich formalności trzeba dokonać, by móc zgodnie z prawem przygotować działkę pod nową zabudowę.

Zajmujemy się nie tylko przeprowadzaniem rozbiórki, lecz także doradztwem z nią związanym. Proponujemy najlepsze rozwiązania w danym przypadku i przestawiamy szczegóły prawne dotyczące podobnych działań. Dzięki temu możesz mieć pewność, że rozbiórka przebiega w sposób zgodny z aktualnymi przepisami. My zadbamy o wykonanie prac profesjonalnie, z wykorzystaniem nowoczesnych sprzętów. Dysponujemy bowiem maszynami, które w znacznym stopniu ułatwiają nam prowadzenie konkretnych działań.

 

Zgłoszenie

Przepisy stanowią, że każde prace rozbiórkowe należy zgłosić do starostwa powiatowego, jeżeli dany obiekt ma nie więcej niż 8 m wysokości i usytuowany jest w odległości od granicy działki nie mniejszej niż połowa jego wysokości. Warunkiem jest także brak wpisu do rejestru zabytków i brak ochrony konserwatorskiej. Dokonując zgłoszenia o rozbiórce, należy określić rodzaj, zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych. Rozbiórkę można rozpocząć w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia, o ile urząd nie zgłosi sprzeciwu.

Uwaga - w niektórych przypadkach starosta ma prawo do nałożenia na właściciela obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy prace związane z rozebraniem konstrukcji mogłyby niekorzystnie wpłynąć na warunki sanitarne, stan środowiska lub warunki wodne w otoczeniu działki. Tak samo może się zdarzyć wtedy, gdy przeprowadzenie prac rozbiórkowych wymagałoby zachowania szczególnych kryteriów. Zapraszamy do poznania oferty robotów ziemnych.

 

Pozwolenie

W pozostałych przypadkach uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynku jest obowiązkowe. Procedura ta dotyczy wszystkich budynków o powierzchni większej niż 25 m2, jak i tych, które stoją w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa swojej wysokości. Jeżeli obiekt liczy 8 i więcej metrów wysokości, zawsze podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, bez względu na odległość od granicy działki.

Oto lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o rozbiórkę obiektu:

  • zgoda właściciela budynku,
  • szkic usytuowania obiektu,
  • opis sposobu przeprowadzania prac rozbiórkowych,
  • opis procedur zapewniających bezpieczeństwo osobom i mieniu,
  • wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których wymagać mogą tzw. przepisy szczególne, tj. prawo wodne, ustawa o ochronie zabytków itp.,
  • projekt rozbiórki, wymagany przez starostę (może dotyczyć np. obiektu przylegającego do innego).

 

Przed rozpoczęciem rozbiórki obiektu konieczne jest skompletowanie wspomnianych dokumentów. Należy zrobić to odpowiednio wcześnie, ponieważ dopełnianie niezbędnych formalności zwykle jest dość czasochłonnym procesem. Gdy otrzymasz pozwolenie na przeprowadzenie rozbiórki, możemy zacząć pracę w terenie. Stosujemy w tym celu wysokiej jakości sprzęt i dbamy o to, by wszelkie działania przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Z chęcią doradzimy także w razie wątpliwości, szczególnie gdy dotyczą one kolejnych działań związanych z zagospodarowaniem danego terenu.

 

Rozbiórka budynków wpisanych do rejestru zabytków

Bardziej skomplikowana sytuacja następuje wtedy, gdy chcemy podjąć się rozbiórki budynków wpisanych do rejestru zabytków. W takim wypadku przed przystąpieniem do prac wymagane będzie wystąpienie do generalnego konserwatora zabytków z wnioskiem o wykreślenie danego obiektu z rejestru. Warunkiem do wykreślenia danego obiektu jest jego stan techniczny – gdy popadł on w ruinę i niemożliwe jest jego odrestaurowanie bądź odremontowanie. Gdy konserwator wyda pozytywną decyzję, dopiero wówczas można wystąpić do starostwa z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę. Jeżeli obiekt nie jest wpisany do rejestru, lecz do gminnej ewidencji zabytków, inwestor nie musi ubiegać się o wykreślenie u konserwatora generalnego. Wystarczy złożyć wniosek o pozwolenie w starostwie, a starosta sam uzgodni rozbiórkę obiektu ewidencjonowanego z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Rozbiórka bez czekania na pozwolenie

Jeżeli budynek bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia, prace rozbiórkowe można rozpocząć jeszcze przed ich zgłoszeniem. Nie zwalnia to jednak inwestora od obowiązku dokonania wszelkich wymogów formalnych i urzędowych, niezbędnych do prawidłowej rozbiórki budynku. Dokonanie tego bez zgłoszenia bądź pozwolenia skutkuje karą grzywny. Podstawę prawną do opisanych wyżej okoliczności stanowi art. 31, 32 i 39 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

 

Rozbiórka budynku bez pozwolenia

Wszelkie obiekty niewymagające zezwolenia na budowę i niepodlegające ochronie prawnej zabytków można rozbierać bez zgłaszania i pozwolenia. Tak więc parterowe budowle gospodarcze czy wiaty, których powierzchnia nie przekracza 25 m2, ale także ogrodzenia czy altany można rozbierać bez urzędowych zezwoleń.

Podjęcie decyzji dotyczących

Zajmujemy się nie tylko doradztwem, lecz także działaniami praktycznymi – przeprowadzamy rozbiórki budynków różnego typu. Gdy masz już niezbędne pozwolenia, możemy rozpocząć naszą pracę. Rozbiórki i wyburzenia przeprowadzane przez nas są skuteczne, a zarazem wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Działamy szybko, by w krótkim czasie na danym terenie mogła stanąć inna inwestycja. Masz pytania dotyczące naszej oferty? Skontaktuj się z nami i przedstaw szczegóły dotyczące budynku, który mamy rozebrać.

– czy należy uzyskać pozwolenie, czy wystarczy tylko dokonać zgłoszenia – może sprawić sporo kłopotów. Czasem ma się zwyczajnie pewności. W takich chwilach warto polegać na znających się na rzeczy profesjonalistach. Jeżeli masz wątpliwości co do statusu obiektu znajdującego się na Waszej działce, skontaktujcie się ze starostwem powiatowym. W firmie P.H.U. Dróżdż oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w dopełnieniu formalności niezbędnych dla przeprowadzenia robót rozbiórkowych. Zapraszamy do kontaktu.

 

Rozbiórki budynków w praktyce

Zajmujemy się nie tylko doradztwem, lecz także działaniami praktycznymi – przeprowadzamy rozbiórki budynków różnego typu. Gdy masz już niezbędne pozwolenia, możemy rozpocząć naszą pracę. Rozbiórki i wyburzenia przeprowadzane przez nas są skuteczne, a zarazem wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Działamy szybko, by w krótkim czasie na danym terenie mogła stanąć inna inwestycja. Masz pytania dotyczące naszej oferty? Skontaktuj się z nami i przedstaw szczegóły dotyczące budynku, który mamy rozebrać.