Wybrane realizacje:

[01] Ceramika Końske Sp. z o.o. Zakład Biskwitu 1999 / 2002

 • kompleksowe roboty wyburzeniowe,
 • kompleksowe roboty ziemne

 

[02] AKME Wrocław

 • wyburzenia budynków pod budowę dwóch stacji paliw dla BP Polska Sp. z o.o. w Kielcach

 

[03] SKANSKA S.A.

 • kompleksowe roboty wyburzeniowe i ziemne pod budowę Pawilonu Lidl Ostrowiec Świętokrzyski

 

[04] SKANSKA S.A. 2003 / 2004

 • kompleksowe roboty wyburzeniowe i roboty ziemne przy EC Starachowice

 

[05] Ceramika Nowa Gala S.A. 2004

 • kompleksowe roboty wyburzeniowe pod Fabrykę Gresu Końskie

 

[06] Ceramika Końskie Sp. z o.o. 2004 / 2005

 • kompleksowe roboty wyburzeniowe
 • kompleksowe roboty ziemne

 

[07] STAR - DUST Sp. z o.o. Końskie 2004 / 2005

 • kompleskowe roboty wyburzeniowe
 • roboty ziemne
 • mycie, malowanie hali

 

[08] Zakład Urządzeń Kotłowych ZUK "Stąporków" VIII 2006

 • wyburzenia i rozbiórki budynków

 

[09] Vittera Development Polska Sp. z o.o. VI / VIII 2006

 • rozbiórka budynku
 • wykonanie elewacji

 

[10] Galeria Park Sp. z o.o. Warszawa XI 2006 / II 2007

 • rozbiórki i wyburzenia
 • roboty ziemne

 

[11] Eltel Networks Telecom Sp. z o.o. Gielniów V 2007

 • wykopy fundamentowe
 • wywóz urobku
 • roboty ziemne

 

[12] Ceramika Końskie Sp. z o.o V-XII 2007

 • wykonanie podbudowy tłuczniowej
 • zabezpieczenie rur kanalizacyjnych
 • zasypki
 • zagęszczenie wykopów kanalizacji deszczowej
 • krawężniki na ławie betonowej

 

[13] Victoria Investment Sp. z o.o. Warszawa VI 2007

 • rozbiórki, wyburzenie budynku mieszkalnego

 

[14] Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o XI 2007

 • rozbiórka płyt nośnych
 • rozkucia

 

[15] Exbud Skanska S.A. Kielce XII 2007

 • skucie posadzki betonowej na istniejącej hali

 

[16] Zakład Urządzeń Kotłowych Stąporków 2007 / 2008

 • niwelacje pod halę produkcyjną ok. 10 000m/kw

 

[17] Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o. I 2008

 • wyburzenie elementów stropu
 • demontaż windy towarowej
 • powiększenie przejazdu

 

[18] Ceramika Końskie Sp. z o.o. V 2007 / I 2008

 • wykonanie podbudowy tłuczniowej wraz z zabezpieczeniem rur kanalizacyjnych

 

[19] Star Gres Sp. z o.o. VII 2007

 • mycie i malowanie hali produkcyjnej

 

[20] Star Gres Sp. z o.o. VIII 2007

 • założenie trawnika na Patio

 

[21] Star Gres Sp. z o.o. 2008

 • budowa przyzakładowego parkingu