Roboty ziemne - Końskie

Roboty ziemneOd lat dynamicznie rozwijamy swoją działalność na rynku budowlanym specjalizując się także w robotach ziemnych. Dysponujemy ciężkim sprzętem: wywrotkami (4 osie, ładowność 25 ton; 3 osie, ładowność 15 ton; 2 osie, ładowność 9 ton) oraz koparko-ładowarkami (ładowarki 10-23 tony i koparki 15-23 tony). Zatrudniani przez P.H.U. Dróżdż operatorzy posiadają wieloletnie doświadczenie. Sprzęt i ludzie to dla naszych klientów gwarancja dobrze wykonanego zadania. W ramach robót ziemnych wykonujemy:

  • kształtowanie i równanie terenu,
  • budowę umocnień,
  • wykopy wszelkiego typu, w tym pod kanalizację i wodociągi,
  • kopanie rowów pod fundamenty,
  • utwardzanie terenu,
  • melioracje,
  • drenaże,
  • kopanie stawów,
  • przygotowanie terenu pod budowy oraz nasadzenia zieleni.

 

W P.H.U. Dróżdż specjalizujemy się w trzech typach robót ziemnych:

1.Roboty liniowe
Przeprowadza się je w celu montażu rurociągu lub przewodów elektrycznych pod powierzchnią ziemi. Do prac liniowych zalicza się także budowę dróg.

2.Roboty powierzchniowe
To wszelkiego rodzaju prace przygotowujące teren pod zabudowę, nasadzenia zieleni czy tworzenie miejsc rekreacji.

3.Wykopy budowlane
Są to wszelkie działania przygotowujące do budowania podziemnych części budynków. Wykonujemy wykopy wąskie (mniej niż 1,5 m), szerokie (więcej niż 1,5 m), płytkie (do 1 m) i głębokie (powyżej 3 m).

 

Firma P.H.U. Dróżdż jest uznanym podwykonawcą najważniejszych inwestycji realizowanych w województwie świętokrzyskim i nie tylko. Współpracujemy z firmami różnych branż, jak i z klientami indywidualnymi. Zapraszamy do poznania oferty wycinki drzew.