P.H.U. DRÓŻDŻ

Warszawa, 26-20 Końskie, ul. Fabryczna 5,
tel./fax: (041) 375 05 10, e-mail: wlodek@drozdz.eu

Wybrane realizacje z okresu ostatnich 10 lat:

[01] Ceramika Końske Sp. z o.o. Zakład Biskwitu 1999 / 2002
        - kompleksowe roboty wyburzeniowe,
        - kompleksowe roboty ziemne

[02] AKME Wrocław
        - wyburzenia budynków pod budowę dwóch stacji paliw dla BP Polska Sp. z o.o. w Kielcach

[03] SKANSKA S.A.
        - kompleksowe roboty wyburzeniowe i ziemne pod budowę Pawilonu Lidl Ostrowiec Świętokrzyski

[04] SKANSKA S.A. 2003 / 2004
        - kompleksowe roboty wyburzeniowe i roboty ziemne przy EC Starachowice

[05] Ceramika Nowa Gala S.A. 2004
        - kompleksowe roboty wyburzeniowe pod Fabrykę Gresu Końskie

[06] Ceramika Końskie Sp. z o.o. 2004 / 2005
        - kompleksowe roboty wyburzeniowe
        - kompleksowe roboty ziemne

[07] STAR - DUST Sp. z o.o. Końskie 2004 / 2005
        - kompleskowe roboty wyburzeniowe
        - roboty ziemne
        - mycie, malowanie hali

[08] Zakład Urządzeń Kotłowych ZUK "Stąporków" VIII 2006
        - wyburzenia i rozbiórki budynków

[09] Vittera Development Polska Sp. z o.o. VI / VIII 2006
        - rozbiórka budynku
        - wykonanie elewacji

[10] Galeria Park Sp. z o.o. Warszawa XI 2006 / II 2007
        - rozbiórki i wyburzenia
        - roboty ziemne

[11] Eltel Networks Telecom Sp. z o.o. Gielniów V 2007
        - wykopy fundamentowe
        - wywóz urobku
        - roboty ziemne

[12] Ceramika Końskie Sp. z o.o V-XII 2007
        - wykonanie podbudowy tłuczniowej
        - zabezpieczenie rur kanalizacyjnych
        - zasypki
        - zagęszczenie wykopów kanalizacji deszczowej
        - krawężniki na ławie betonowej

[13] Victoria Investment Sp. z o.o. Warszawa VI 2007
        - rozbiórki, wyburzenie budynku mieszkalnego

[14] Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o XI 2007
        - rozbiórka płyt nośnych
        - rozkucia

[15] Exbud Skanska S.A. Kielce XII 2007
        - skucie posadzki betonowej na istniejącej hali

[16] Zakład Urządzeń Kotłowych Stąporków 2007 / 2008
        - niwelacje pod halę produkcyjną ok. 10 000m/kw

[17] Ceramika Nowa Gala II Sp. z o.o. I 2008
        - wyburzenie elementów stropu
        - demontaż windy towarowej
        - powiększenie przejazdu

[18] Ceramika Końskie Sp. z o.o. V 2007 / I 2008
        - wykonanie podbudowy tłuczniowej wraz z zabezpieczeniem rur kanalizacyjnych

[19] Star Gres Sp. z o.o. VII 2007
        - mycie i malowanie hali produkcyjnej

[20] Star Gres Sp. z o.o. VIII 2007
        - założenie trawnika na Patio

[21] Star Gres Sp. z o.o. 2008
        - budowa przyzakładowego parkingu

ostatnie realizacje
refg
wyroznienia

Fair Play 2007 / 2008

RZETELNA Firma